Çanakkale Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları

Çanakkale Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleriyle gerçekleştirdiği kara ve deniz savaşlarıdır. İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u işgal etmek, Rusya'ya yardım göndermek ve müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak Almanya'yı zor duruma sokmak amacıyla Çanakkale'ye saldırmasıyla başlamıştır. Savaş sonucunda hem Osmanlı İmparatorluğu hem de İtilaf Devletleri çok sayıda kayıp vermiş ve zarara uğramıştır.

Osmanlı Devleti kendi geleceğini 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile imzaladığı gizli bir antlaşmayla belirlemeye başladı. Antlaşma uyarınca, Rusya Almanya ile bir savaşa girerse Osmanlı Devleti Almanya safında savaşa katılacaktı. Osmanlı'ya dışarıdan bir saldırı gerçekleştirilirse bu sefer de Almanya Osmanlı safında yer alacaktı.

Goeben ve Breslau isimli Alman gemilerinin İngilizler'den kaçarken Osmanlı'ya sığınması ve bu gemilerin Almanya'nın baskısıyla Enver Paşa'nın verdiği emirle Rusya ile çatışmaya girmesi sonucunda Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşına fiilen dahil oldu.

Çanakkale Savaşı'nın Sebepleri:

1) İngiliz ve Fransızların Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul’u işgal etmek istemeleri ve Bulgaristan ordusunun İstanbul'u ve boğazları tehdit etmesi.

2) İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya gereken erzak ve ikmal yolunu açmak istemeleri.

3) İtilaf Devletleri'nin Osmanlı'yı savaş dışı bırakarak Almanya'yı zor durumda bırakmak ve savaşı kısa sürede sonlandırmak istemeleri.

4) İtilaf Devletleri'nin Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı Balkanlar'da yeni bir cephe açarak orada bulunan devletleri kendi saflarında savaşa katmak istemeleri.

5) İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni tamamen bitirme arzusunda olmaları.

Çanakkale Savaşı'nın Sonuçları:

1) İtilaf Devletleri savaşı kaybetti ve Osmanlı kesin bir zafer kazandı.

2) Birinci Dünya Savaşı 2 sene daha uzadı.

3) İtilaf Devletleri'nin yenilmesi sonucu bağımsızlığını yitirmiş milletler bağımsızlık adına umutlandı ve yeni gelişmeler yaşanmaya başladı.

4) Osmanlı hükümetinin eli daha da güçlendi ve İtilaf devletlerinin iç siyasette karışıklık çıkarma planları suya düştü.

5)  Osmanlı ordusu bu savaştan cesareti artmış bir şekilde çıktı.

6) Osmanlı ordusu 211.000 kayıp verdi.

7) İtilaf Devletleri Çanakkale'yi geçemeyip Rusya'ya yardım gönderemeyince Bolşevikler ihtilal yaptı ve Rusya savaştan çekildi.

8) Bulgaristan İttifakların savaşı kazanacağını düşünüp Almanya'nın yanında savaşa katıldı.

9) Mustafa Kemal bu savaşta adını oldukça duyurmuş ve sivrilmeye başlamıştır.